“Vi vill döda Sonia!!”

28 Feb

Jessica håller på att lära alla i huset en maffia-lek och Rodney skriker och tjatar emot
ALLA, vissa börjar bli riktigt irriterade på honom.
Alla vill döda Sonia och Rodney, varför?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: